Pigmenty, Barwniki, Chemia budowlana

Reach

Reach

Nasza firma będąc w zgodzie z prawem i mając na względzie ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, stosując się do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 18.12.2006r. w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH, przystąpiła do programu i dokonała pre-rejestracji substancji i preparatów.

Biuro handlowe:
Al. IX Wieków Kielc 8/38
25-516 Kielce
e-mail: biuro@tefnar.pl

Tel:
+48 606 875 707
+48 41 348 03 43

Nasi
partnerzy
  • PRECHEZA
  • RIALTO
Zobacz paletę kolorów